Privacy Mark Haagen

Back in balance

Privacy

Mark Haagen

Copyright 2019 © Mark Haagen Privacy Voor mij is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld.


Mark Haagen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.


Vastleggen en verwerken van gegevens


Ik bewaar en gebruik uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen in een dossier.

De bewaartermijn is 15 jaar.

Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens.

Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.


Ik sla persoonsgegevens op die voor de levering van mijn diensten als behandelend therapeut noodzakelijk zijn. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor facturatie, vergoeding door uw zorgverzekering, voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of om andere zorgverleners te informeren bij doorverwijzing.

Dit laatste uiteraard in overleg en toestemming van u.


Persoonsgegevens die ik verwerk: · voor- en achternaam · adresgegevens · telefoonnummer · e-mailadres · geboortedatum · verzekerdenummer · hulpvraag, klacht(en)omschrijving, anamnese, ziektegeschiedenis · behandelplan · datum consult · consultverslag · E-mail en nieuwsbrief


Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het Copyright 2019 © Mark Haagen formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over mijn diensten en aanverwante zaken.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


Cookie statement


Dit statement beschrijft de cookies waarvan Mark Haagen gebruik maakt via de website www.shiatsupraktijkmark.nl, www.markhaagen.com en www.markhaagen.nl.

Als je mijn websites bezoekt kan er informatie worden opgeslagen op uw computer in de vorm van een cookie, functionele cookies.

Deze zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de websites, maakt Mark Haagen gebruik van Google Analytics. Via Google Analytics worden gegevens geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Mark Haagen verstrekt.

Mark Haagen krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website of dienstverlening zo nodig aanpassen.


Als dat wettelijk verplicht is, kan Google Analytics deze informatie aan derden verstrekken. Website www.shiatsupraktijkmark.nl, www.markhaagen.com en www.markhaagen.nl


Deze verklaring is van toepassing op www.shiatsupraktijkmark.nl, www.markhaagen.com en www.markhaagen.nl


Wijzigingen


Dit privacy statement kan wijzigen.

Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 november 2019.


Inzage en wijzigen van uw gegevens


Je hebt recht op inzage van dossiers.

Vragen over dit privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@markhaagen.nl